DIAO
Neuheit
KP6368 gruen
KP6368

Knospe, okklusaler/lingualer Abtrag

Neuheit
KP6370 gruen
KP6370

OccluShaper

Neuheit
KP6379 gruen
KP6379

Ei, okklusale/linguale Reduktion
Passend zu Hartmetallfinierer H379

Neuheit
KP6379E gruen
KP6379E

Ei, okklusale/palatinale/linguale Reduktion

Neuheit
KP6837KR gruen
KP6837KR

Parallele Stufe, Kante rund
Passend zu Hartmetallfinierer H297

Neuheit
KP6848KR gruen
KP6848KR

Lange konische Stufe, Kante rund

Neuheit
KP6850 gruen
KP6850

Lange konische Hohlkehle

Neuheit
KP6856 gruen
KP6856

Konische Hohlkehle, rund
Passend zu Hartmetallfinierer H375R

Neuheit
KP6856XL gruen
KP6856XL

Extra lange konische Hohlkehle, rund

Neuheit
KP6862 gruen
KP6862

Flamme
Passend zu Hartmetallfinierer H48L

Neuheit
KP6863 gruen
KP6863

Flamme, lang

Neuheit
KP6878 gruen
KP6878

Parallele Hohlkehle, Torpedo
Passend zu Hartmetallfinierer H283

Kontakt